Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan 2019

Forskare berättar om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt.

• Gymnasieskola

• Samhällskunskap

Matematik och universums innersta struktur

Rummet och tiden bildar tillsammans den väv som universum är uppbyggt av. Hur ser strukturen ut på mycket små avstånd? Sedan början av 1900-talet har fysiker försökt sammanföra två av de mest framgångsrika teorierna: Kvantmekaniken och Relativitetsteorin. Vi måste förmodligen ändra vår syn på rum och tid helt och införa så kallad icke-kommutativ geometri. Joakim Arnlind, biträdande professor i matematik berättar. Inspelat den 22 oktober 2019 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.