Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Astrid Lindgren konferensen 2019

Temat för konferensen är mod, makt och medkänsla.

• Allmänbildande

• Svenska

Programbild

Kamp på nya arenor mot nya hot och nya medel

Rikard Molander, Kairos future, ger en analys av hur nya generationer förhåller sig till sina föregångare, och hur annorlunda de ser på både karriär och politik. Finns det rent av något cykliskt i generation z:s tro på ett starkt ledarskap? Inspelat den 14 november på Filmhuset i Stockholm. Arrangörer: Astrid Lindgren aktiebolag, Rabén & Sjögren, Astrid Lindgren-sällskapet, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne och Svenska Filminstitutet.