series

Algoritmen

Om de mönster och formler som väver ihop oss med internet. Säsong 2.

• Gymnasieskola

• Biologi, Genetik och genteknik, Information och media, Internet och digitala medier