series

Fatta bilden

Hur tolkar vi bilderna och hur påverkar de oss?

• Grundskola 7-9, Gymnasieskola

• Bild, Information och media