series

Miniräknarna - teckenspråkstolkat

Med humor, ramsor och regler undersöker Miniräknarna matematik.

• Förskola, Grundsärskola

• Matematik, Teckenspråk