Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Kvinnor för fred

Temat för föreläsningarna är kvinnor och fred.

• Högskola

• Samhällskunskap, Politik och statskunskap

Programbild

Den stora fredsresan

Elisabeth Gerle har skrivit boken "Den stora fredsresan" som lyfter fram flera kvinnor som haft betydelse i fredsarbetet. Den speglar en tid då många kände att det fanns en oro och uppgivenhet som skapade vanmakt, precis som vi kan uppleva dagens klimat. Fredsrörelsen gav då alla en möjlighet att bidra. Inspelat den 6 mars 2020 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.