Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Rektor med vetande 2020

Om utmaningar och möjligheter för att främja psykisk hälsa i skolan.

• Högskola

• Pedagogiska frågor, Elevhälsa, Samhällskunskap, Barns rättigheter

Programbild

Att främja elevers skolnärvaro

Vad säger forskning om hur man kan främja elevers skolnärvaro? Det går inte att ge ett entydigt svar på varför elever inte vill eller orkar gå till skolan, eftersom orsakerna varierar. Flera forskningsstudier visar dock att det finns vissa faktorer på olika nivåer som har betydelse för att det närvarofrämjande arbetet ska bli framgångsrikt. Helena Andersson är universitetslektor i pedagogik. Inspelat den 11 mars 2020 på Linnéuniversitet i Växjö. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.