Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Rektor med vetande 2020

Om utmaningar och möjligheter för att främja psykisk hälsa i skolan.

• Högskola

• Pedagogiska frågor, Elevhälsa, Samhällskunskap, Barns rättigheter

Programbild

Våga leda - utmaningar och möjligheter för rektorer

Föreläsningen fokuserar på rektorns roll i skapandet av interprofessionella elevhälsoteam i samarbete med övrig pedagogisk personal. Vilka möjligheter och hinder kan uppstå i arbetet med att stödja alla elevers utveckling - såväl kunskapsmässigt som socialt? Hur kan ett långsiktigt utvecklingsarbete med rektor som tydlig ledare formas? Katharina Jacobsson är senior lektor vid Göteborgs universitet. Inspelat den 11 mars 2020 på Linnéuniversitet i Växjö. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.