series

Lex Lapidus - syntolkat

Jens jämför andra länders rättssystem med det svenska rättssystemet.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap, Lag och rätt