Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - KIND 10 år

Föreläsningar och diskussioner om framtiden för personer med NPF.

• Högskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Programbild

Jag är ämnad att lyckas

Omgivningens förhållningssätt är ofta en avgörande faktor för hur personer med autism klarar sig och kan nå framgångar i samhället. Professor Sonya Girdler vid Curtin University föreläser. Inspelat den 12 juni 2020 på Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: KIND.