Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Bling-bling, mord och storstilad prakt

Berättelser kring föremål i Livrustkammarens samlingar.

• Högskola

• Historia, Nya tiden - Sverige och Norden

Programbild

Furstemakt och rustningsprakt

Intendent Andreas Olsson berättar om syftet med en rustning. Det är inte bara för att skydda kroppen mot fysiskt våld, utan också för att manifestera makt och status genom ett praktfullt utförande. I Livrustkammaren finns flera rustningar som har tillhört de svenska 1500-talskungarna. Några av dem bär spår av slag och kamp, andra är mer att betrakta som paradrustningar. Inspelat den 26 maj 2020 på Livrustkammaren. Arrangör: Livrustkammaren, Statens historiska museer.