Till huvudinnehåll
series

Isländska föremål berättar

Spännande berättelser ur Islands historia från 1700-talet och framåt.

• Allmänbildande

• Historia

Programbild

Medaljer

Isländska ordnar och förtjänsttecken har delats ut sedan 1836, och bakom var och en av dem finns remarkabla historier och skrönor. Vi fokuserar speciellt på en orden som kallas Republikens ära. Medaljen sägs vara av guld, men är den verkligen det?