series

UR Samtiden - Smarta städer och digitalisering

Två föreläsningar om digitaliseringen av städer.

• Allmänbildande

• Information och media