Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Kristidsekonomi

Vilka är redskapen för att hantera ekonomiska krisen i pandemins spår?

• Lärarfortbildning

• Samhällskunskap, Ekonomi

Programbild

Arbetsmarknadseffekter av covid-19 i Sverige

Coronapandemin riskerar att spä på inkomstojämlikheterna i Sverige. Det är framförallt nyanställda och personer med tillfälliga anställningar som drabbas, berättar Lena Hensvik, professor i nationalekonomi. Inspelat på Nobel Prize Museum den 23 september 2020. Arrangör: Nobel Prize Museum.