Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Kristidsekonomi

Vilka är redskapen för att hantera ekonomiska krisen i pandemins spår?

• Lärarfortbildning

• Samhällskunskap, Ekonomi

Programbild

Hur har coronaviruset påverkat ekonomin och vad borde göras?

John Hassler, professor i makroekonomi, talar om det samhällsekonomiska värdet av utbildning och vikten av stabiliseringspolitiska åtgärder för att effekterna av coronapandemin ska kunna hanteras. Inspelat på Nobel Prize Museum den 23 september 2020. Arrangör: Nobel Prize Museum.