Till huvudinnehåll
series

Nu blir vi sambor

Om glädjeämnen och vedermödor med att börja leva tillsammans.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Programbild

Jag har inte nekat dig något

Del 8. Annis och Väinös tvättmaskin blir i skick, men vården av Annis mammas hund vållar problem. Klaara flyttar till Matti, men redan inflyttningsfesten orsakar oenigheter. Klaara har nämligen bjudit Mattis kompisar utan att fråga Matti, och nu känner hon sig skyldig.