Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Socialt arbete mot våld i nära relationer

Så kan gemensamma insatser utveckla stödet till våldsutsatta.

• Högskola

• Samhällskunskap, Lag och rätt

Programbild

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Mikael Thörn, senior rådgivare på Jämställdhetsmyndigheten, berättar om det pågående arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Inspelat den 5 oktober 2020 på Campus Ersta i Stockholm. Arrangör: Ersta Sköndal Bräcke högskola.