Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan 2020

Korta föreläsningar av forskare från Linköpings universitet.

• Gymnasieskola

• Samhällskunskap

Programbild

När staden ser och hör allt du gör

Digitalisering får en allt viktigare roll i utvecklingen av våra städer och svarta speglar, digitala tvillingar, sakernas internet och AI är några exempel på den tekniska utvecklingen i detta sammanhang. Men vilka roller och funktioner förväntas IT fylla i staden och vad blir konsekvenserna av denna utveckling? Malin Granath, universitetslektor i informatik, föreläser. Inspelat den 21 oktober 2020 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.