Till huvudinnehåll
series

Lärarmentorerna

Erfarna lärare delar med sig av sina bästa tips om undervisning.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor

Programbild

Hur du skapar tillitsfulla relationer

Att bygga relationer kan ta tid, men är viktigt, speciellt om du som lärare ser att en elev mår dåligt. Här kommer fem tips från lärarmentorn och skolkuratorn Hilda Johnsson som kan underlätta för dig i ditt relationsskapande.