Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

Föreläsningar från olika länsmuseer runt om i Sverige.

• Allmänbildande

• Historia

Runriket Uppland

Torun Zachrisson, docent i arkeologi och forskningschef på Upplandsmuseet, och Magnus Källström, docent nordiska språk och runolog, samtalar om runor, runstenar och varför de finns i landskapet. I Uppland finns tusentals stenar från slutet av vikingatiden. Torun och Magnus pratar också om runalfabetet, den så kallade futharken, och om kända runristare som har lämnat stenar efter sig över ett stort geografiskt område. Inspelat den 12 oktober 2020 på Upplandsmuseet. Arrangör: Upplandsmuseet.