Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2020

Populärvetenskapliga föreläsningar och samtal med forskare.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap

Programbild

Atomer och elektroner i rörelse

Med hjälp av datorsimuleringar studerar Nicklas Österbacka, doktorand i fysik vid Chalmers, hur små partiklar - molekyler, atomkärnor och elektroner - rör sig. Här visar han bland annat hur vatten formerar sig till is, hur vatten löser upp saltkristaller, och hur små nanopartiklar förändras beroende på hur många atomer de består av. Inspelat den 4 oktober 2020 på Göteborgs universitet. Arrangör: Vetenskapsfestivalen.