Till huvudinnehåll
series

Newsreel World

2021. Nyheter från den engelskspråkiga delen av världen på engelska.

• Gymnasieskola, Folkhögskola / Studieförbund

• Engelska, Nyheter

Programbild
Programmet är ej tillgängligt på urplay.se

2021-02-06

Nyheter på engelska från den engelskspråkiga delen av världen. Coronapandemin har ju påverkat sporten världen över. Hur tennisen behandlas i Australien delar befolkningen. Palmolja lyfts ofta fram som ett hot mot ekologisk mångfald. Men i Liberia kan vilt växande palmträd istället göra småskaliga företag både lönsamma och hållbara. Och så får vi höra en sea shanty, en sjömansvisa från Skottland.

Liknande program