Till huvudinnehåll
series

Att inspirera i matematik

Hur kan en mattelärare inspirera och hjälpa elever som halkat efter?

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod

Programbild

Räkna med mig

Hur kan man - med samma lärobok och med läroplanen som utgångspunkt - både hålla de duktigaste eleverna motiverade och ge dem med störst svårigheter stöd? Mellanstadieläraren Nathalie Sundsten Landin har skapat konceptet "Räkna med mig". De som är klara med sina räkneuppgifter får hjälpa de yngre eleverna på skolan. Resultatet har blivit att de elever som ligger långt fram i matematik har vuxit som människor, presterat bättre på nationella proven och att lärarna kan ägna mer tid åt varje elev.