Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Vilda djur - fakta och myter

Korta föreläsningar om djur på Göteborgs naturhistoriska museum.

• Allmänbildande

• Biologi, Djur och natur

Programbild

Flodpärlmusslans långa historia

Äkta pärlor är något mycket sällsynt och dyrbart - i dubbel bemärkelse. Den rovjakt på flodpärlmusslor som pärlfisket innebar har närapå utrotat arten. Sedan 1994 är den fridlyst i hela Sverige. Ted von Proschwitz, biolog och intendent på Göteborgs naturvetenskapliga museum berättar. Inspelat den 16 november 2020 på Göteborgs naturhistoriska museum. Arrangör: Göteborgs naturhistoriska museum.