Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Vecka SEX

Om vikten av en bra och allsidig sexualundervisning.

• Lärarfortbildning

• Biologi, Kropp och hälsa

Programbild

Att prata sexualitet och relationer i låg- och mellanstadiet

Skolans kursplaner säger att vi redan i lågstadiet ska ta upp livsfrågor, som relationer, könsroller och jämställdhet. Här kan RFSU:s tidning Wow! med tillhörande lärarhandledning vara ett stöd. Den tar upp ämnen, ur barns egna synvinklar, som fungerar bra som diskussonsstartare i klassrummet. Hans Olsson, sakkunnig i sexualundervisning, och Jonas Lemon, projektledare i sexualupplysning på RFSU, ger exempel på övningar och metoder som kan användas i undervisningen. Inspelat på UR i Stockholm den 1 februari 2021. Arrangör: RFSU.