Till huvudinnehåll
series

Antisemitism idag

Om hur antisemitism kommer till uttryck i olika grupper.

• Lärarfortbildning

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Programbild

Den oorganiserade antisemtismen

Antisemitism finns inte bara hos människor som är kopplade till yttersta högern, delar av vänstern eller islamismen. Den kan också finnas bland dem som inte för någon religiös eller politisk kamp alls. Vilka rötter har den oorganiserade antisemitismen? Och hur kan den ta sig uttryck?