Till huvudinnehåll
series

Källkoll

Källkritik på nätet med viralgranskarna Åsa Larsson och Jack Werner.

• Grundskola 7-9

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Internet och digitala medier

Programbild

Psykologin bakom klicken

Varför gillar vi människor viss information och ratar annan? Svaret finns i våra hjärnor och på inrådan av Jack och Åsa pratar Edwin med psykologen Björn Hedensjö.