Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Föreläsningar från Linnéuniversitetet

Föreläsningar av forskare och experter från Linnéuniversitetet.

• Högskola

• Biologi, Samhällskunskap

Programbild

Skogens och trädens olika värden över tid

För länge sedan fanns knappt någon skog kvar i södra Sverige och alla ekar i landet tillhörde kungen. I den här föreläsningen av Harad Säll, universitetslektor vid institutionen för skog och träteknik, får du en historisk återblick av svensk skogsindustri. Hur har olika träd värderats över tid? Vad vi kan lära oss av historien när det gäller skogsindustrin i dag? Inspelat den 25 februari på Linnéuniversitetet, Växjö. Arrangör: Linnéuniversitetet.