Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Föreläsningar och samtal om framtidens äldreomsorg.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Programbild

Hur ska jag orka - om stödberedskap för vårdpersonal i en pressad situation

Vem stöttar vårdpersonalen? Ett samtal om återhämtning och existentiell hälsa. Medverkar gör Cecilia Melder, T.D. Religionspsykologi med inriktning Existentiell folkhälsa, Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare, och Anna Dahlgren, doktor i arbetspsykologi som har skrivit "Handbok i återhämtning: för vårdpersonal i en turbulent tid" (2020). Moderator: Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård. Inspelat den 1 mars 2021 i Allhelgonakyrkan, Stockholm. Arrangör: Betaniastiftelsen.