Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Helhetssyn i framtidens äldreomsorg

Föreläsningar och samtal om framtidens äldreomsorg.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Programbild

Framtidssamtal - att sätta gemensamma mål för vårdens och omsorgens insatser

Vad kan vi göra och vad ska vi göra när någon drabbas av en obotlig sjukdom? Hur får vi till de livsviktiga samtalen om vårdens inriktning, och hur kan de olika funktionerna i vårdteam och vårdkedja göras delaktiga och samverka för att minska etisk stress? Johan Herlin Ejerhed, biträdande överläkare, medicinkliniken, samtalar med Kristina Zarins, specialistsjuksköterska i palliativ vård. Inspelat den 1 mars 2021 i Allhelgonakyrkan i Stockholm. Arrangör: Betaniastiftelsen.