Till huvudinnehåll
series

En annan sida av historien

Vem skriver vår historia? Kan den berättas på andra sätt?

• Grundskola 7-9

• Historia, Historieanvändning

Programbild

Europeisk kolonisation

I samband med de europeiska upptäcktsresorna på 1400- och 1500-talen började europeiska länder kolonisera stora delar av världen. Emma ger Özz i uppgift att försöka ta reda på om Sverige verkligen var så oskyldigt i de här sammanhangen som vi gärna gör gällande. I Sápmi träffar han Åsa Össbo, forskare vid Várdduo, Centrum för samisk forskning. Hon berättar om hur Sverige tog över samernas landområden på 1600-talet. Özz lär också känna Inger-Ann Omma vars familj tvångsförflyttades. Emma berättar övergripande om hur övriga Europa koloniserade världen.