Till huvudinnehåll
series

En annan sida av historien

Vem skriver vår historia? Kan den berättas på andra sätt?

• Grundskola 7-9

• Historia, Historieanvändning

Programbild

Demokrati och välfärd

Visionen om folkhemmet var att Sverige skulle bli ett land där alla var inkluderade och levde jämlikt. Så blev det dock inte för dem som tillhörde de så kallade undantagsgrupperna. Emma träffar Jens Rydström, professor i genusvetenskap, som berättar om hur hbtqi-personer fängslats och spärrats in genom historien. Och socionomen Suzann Larsdotter tar med Emma på en tidsresa där samma grupp sakta men säkert får det bättre. Özz koncentrerar sig på att förklara hur Sveriges syn på demokrati och välfärd förändras, från det vi fick allmän och lika rösträtt fram tills idag.