series

En annan sida av historien

Vem skriver vår historia? Kan den berättas på andra sätt?

• Grundskola 7-9

• Historia, Historieanvändning

Programbild

Demokrati och välfärd

Finns även som Syntolkat · Teckenspråkstolkat

Om programmet

Visionen om folkhemmet var att Sverige skulle bli ett land där alla var inkluderade och levde jämlikt. Så blev det dock inte för dem som tillhörde de så kallade undantagsgrupperna. Emma träffar Jens Rydström, professor i genusvetenskap, som berättar om hur hbtqi-personer fängslats och spärrats in genom historien. Och socionomen Suzann Larsdotter tar med Emma på en tidsresa där samma grupp sakta men säkert får det bättre. Özz koncentrerar sig på att förklara hur Sveriges syn på demokrati och välfärd förändras, från det vi fick allmän och lika rösträtt fram tills idag.

Ämnesord:
Folkhemmet, Hbtqi-personer, Historia, Homosexuell frigörelse, Socialhistoria, Sverige, Välfärdspolitik
Produktionsår
2021
Tillgänglig till
30 juni 2025
Talat språk
Svenska
Undertexter
Svenska
Programledare
Emma Molin, Özz Nûjen
Medverkande
Jens Rydström, Suzann Larsdotter

Pedagogiskt syfte

Syftet är att ge kunskaper om händelser, samhällsomvandlingar, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder. Eleverna blir medvetna om hur historieskrivningen fokuserat på vissa perspektiv och valt bort andra (historiebruk). Tidslinjer ger eleverna en kronologisk överblick som stärker deras historiemedvetande.

Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Skolämne:
Historia, Efter ca 1900, Historieanvändning, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Liknande program