Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Forskardagarna vid Högskolan i Gävle 2021

Forskare berättar om sina aktuella arbeten.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap

Programbild

Nya intima relationer på äldre dar

Utifrån forskning om äldres förändrade familjerelationer berättar Peter Öberg, professor i socialt arbete, om nya intima relationer på äldre dar utifrån tre frågor: Hur har intimitetens landskap på äldre dar förändrats? Vad är innebörden av en ny intim relation på äldre dar? Skiljer sig intima relationer som initieras sent i livet från intima relationer som inletts tidigare under livsloppet? Inspelat på Högskolan i Gävle den 8-9 april 2021. Arrangör: Högskolan i Gävle.