Till huvudinnehåll
series

Vår enda jord

En fiktiv rättegång om ett ansvarslöst bruk av planetens resurser.

• Grundskola 4-6

• Biologi, Djur och natur, Geografi, Klimat och vegetation, Naturresurser, varor och tjänster, Risker och hot, Miljö, Föroreningar och miljögifter, Hållbar utveckling, Klimatförändringar

Programbild

Skogar och vild natur

Vi tar upp skogen som kolsänka i kampen mot klimatkrisen och som producent av medicin, biodiversitet, timmer och pappersmassa. Olika sätt att bruka skogen och målkonflikterna till följd av detta. Vi träffar professor Kristoffer Hylander från Stockholms universitet samt besöker en naturskog och undersöker artrikedomen där.