Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Föreläsningar från Mittuniversitetet

Föreläsningar om allt från krisberedskap till granbarkborrar.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap

Programbild

Hur blir en elev bättre på matte?

Läraren och forskaren Johan Sidenvall berättar att undervisning genom utantillinlärning fortsätter att dominera liksom att låta eleverna jobba med rutinuppgifter. Men forskning visar att eleverna får en större förståelse för matematik om man i stället fokuserar på problemlösning. Hur kan lärare utforma en undervisning som tar hjälp av problemlösning för att skapa goda lärandesituationer? Inspelat den 7 maj på campus Sundsvall, Mittuniversitetet. Arrangör: Mittuniversitetet.