Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Föreläsningar från Mittuniversitetet

Föreläsningar om allt från krisberedskap till granbarkborrar.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap

Programbild

Professionellas bemötande av äldre transpersoner

Äldre transpersoner befinner sig inte i puberteten, i gymnasiet eller på väg in på arbetsmarknaden, utan tvärtom så har många gått i pension, har kanske barn och barnbarn och många börjar vara i behov av stöd och hjälp i hemmet. Sofia Smolle, doktorand i socialt arbete, har tittat närmare på hur socialarbetare som möter äldre upplever den egna kunskapen och de egna erfarenheterna kring att möta målgruppen. Inspelat den 5 maj på campus Östersund, Mittuniversitetet. Arrangör: Mittuniversitetet.