Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Föreläsningar från Mittuniversitetet

Föreläsningar om allt från krisberedskap till granbarkborrar.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap

Programbild

Att upptäcka ljud med AI

Docent Jan Lundgren berättar om sin forskning kring ljud och ljudpositionering. Med hjälp av artificiell intelligens vill man sortera ut ljud och ljudkällor för att kunna avgöra vad det är som låter. Genom att studera ljudet kan man bland annat hålla nere bullernivåer och förutspå när maskiner behöver underhållas. Tekniken kan även användas för att kategorisera hjärtljud på patienter med hjärtarytmi. Inspelat den 6 maj på campus Sundsvall, Mittuniversitetet. Arrangör: Mittuniversitetet.