Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Föreläsningar från Mittuniversitetet

Föreläsningar om allt från krisberedskap till granbarkborrar.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap

Programbild

Samhällsresiliens i Sverige

Ingen kris är den andre lik och Sveriges resiliens, eller förmåga att hantera olika kriser beror allt från kommunal beredskap till civilsamhällets organisering. Jörgen Sparf, docent i sociologi, berättar mer om de faktorer som skapar och upprätthåller samhällets motståndskraft, eller resiliens. Men också vad som bryter ned och underminerar densamma. Inspelat den 5 maj på campus Östersund, Mittuniversitetet. Arrangör: Mittuniversitetet.