Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Naturum Vattenriket

Naturum Vattenriket föreläser om djur, natur, historia och miljö.

• Allmänbildande

• Biologi, Djur och natur, Miljö, Hållbar utveckling

Programbild

Mångfald i sanden

20 procent av Sveriges rödlistade växt- och djurarter finns i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och många av dem finns i sandmarkerna. Dan Gerell, ekolog i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, berättar varför sandmarkerna numera är så sällsynta och varför det finns ett samband mellan mänsklig aktivitet och hög artrikedom. Inspelat den 14 juni 2021 på Naturum Vattenriket i Kristianstad. Arrangör: Naturum Vattenriket.