Till huvudinnehåll
series

Ajankohtaista suomeksi

Nyheter på finska från Finland, Sverige och världen. 2021.

• Grundskola 7-9

• Modersmål och minoritetsspråk, Finska

Programbild

2021-09-11

Aktualiteter, nyheter och företeelser på finska från Finland, Sverige och världen. Temat är slang. Vad kännetecknar finsk slang i Helsinforsområdet och hur använder man finskan i Sverige för att skapa slangord? Olli Kuparinen, doktorand i finska språket, och Jaana Kolu, forskare och biträdande universitetsprofessor, berättar. Vi träffar även gymnasieungdomarna Ella och Yasmin som förutom aktuell slang även lär oss vedekieli, ett slags hemligt språk som användes redan på 1950- och 1960-talet i Helsingfors.