Till huvudinnehåll
series

Skrivjouren

Kort och koncist om hur du får ett korrekt skriftspråk.

• Grundskola 7-9

• Svenska, Grammatik, Skrivande

Programbild

Satsradning

Formellt språk. Här lär vi oss hur vi kan känna igen och undvika något som kallas för satsradning. En satsradning är när man skriver två huvudsatser efter varandra utan bindeord eller punkt. I formella texter är det viktigt att dela upp satserna enligt reglerna för att vara så tydlig och korrekt som möjligt.