Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Naturum Öresund

Föreläsningar om livet under ytan och havsmiljön vid Öresund.

• Allmänbildande

• Biologi, Djur och natur

Programbild

Vår historia under ytan

Under ytan i Öresund gömmer sig många spännande spår från vår historia. Det kan vara växter och flintyxor från en tid när man kunde gå torrskodd från Skåne till Danmark, eller vrak från mer närtida sjöslag. Michael Palmgren, verksamhetschef vid Naturum Öresund, visar fynd och berättar. Han talar bland annat om vraket Nya Svärdet från slaget i Öresund 1658 och vraket Charlotte Amalie från slaget om Köpenhamn 1801. Inspelat den 3 september 2021 vid Naturum Öresund i Malmö. Arrangör: Naturum Öresund.