Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Naturum Öresund

Föreläsningar om livet under ytan och havsmiljön vid Öresund.

• Allmänbildande

• Biologi, Djur och natur

Programbild

Vad är plankton?

Plankton är små, men så många att de har en enorm betydelse för syreproduktionen, för att minska försurningen av världshavet och för att binda kol. Plankton är också början på näringsväven i havet - utan plankton inga fiskar. Men de är också fascinerande växter och djur helt i sin egen rätt. Alexander Cammaroto, naturvägledare vid Naturum Öresund, berättar och visar exempel från en mikroskopisk mångsidig värld. Inspelat den 3 september 2021 vid Naturum Öresund i Malmö. Arrangör: Naturum Öresund.