Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Från linjeskepp till kalla kriget

Sex föreläsningar om kalla kriget, ubåtar och vrak.

• Högskola

• Historia

Programbild

Världens blickfång - Gåsefjärden och U137

Att en rysk ubåt gått på grund i Karlskrona skärgård blev en stor mediesensation världen över. Tidningar, radio och tv skickade utsända som fyllde medierna med rapporter från Karlskrona. Vad berättade de? Hur kan vi förstå händelsen genom tidningarnas rapportering? Forskningssamordnaren Andreas Linderoth har fördjupat sig i händelsen 28 oktober 1981. Inspelat den 26 augusti 2021 på Marinmuseum Karlskrona. Arrangör: Marinmuseum Karlskrona.