Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Från linjeskepp till kalla kriget

Sex föreläsningar om kalla kriget, ubåtar och vrak.

• Högskola

• Historia

Programbild

Linjeskeppet Wasa - från ritning till vrak

1778 sjösattes linjeskeppet Wasa. Det var ritat och designat av Fredrik Henrik af Chapman, Sveriges genom tiderna mest kände skeppsbyggare. Marinarkeologen Patrik Höglund berättar om fartygets tillkomst, hur hon deltar i sjöslag, seglar till Kanton och slutligen blir del av vrakspärren vid Djupasund i inloppet till Karlskrona. Inspelat den 26 augusti 2021 på Marinmuseum Karlskrona. Arrangör: Marinmuseum Karlskrona.