Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Naturum Söderåsen

Föreläsningar om växter, djur och historia i Naturum Söderåsen.

• Allmänbildande

• Biologi, Djur och natur

Programbild

Sprickdalen i Skäralid - Skånes Grand Canyon

Den åtta kilometer långa bäckravinen vid Skäralid är en miljö där mossor, lavar och ormbunkar trivs. I botten på dalgången flyter Skärån och där kan man hitta fågelarter som kungsfiskare, strömstare och forsärla. Nationalparken är del av Sveriges största sammanhängande lövskogsområden. Cecilia Rimberth, naturvägledare vid Naturum Söderåsen, berättar hur sprickdalen i Skäralid bildades för 420 miljoner år sedan. Inspelat den 27 augusti 2021 vid Naturum Söderåsen. Arrangör: Naturum Söderåsen.

Liknande program