Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Naturum Kullaberg

Om djur och natur, arkeologiska fynd och spännande legender.

• Allmänbildande

• Biologi, Djur och natur

Programbild

Under ytan

Mångfalden är stor på havsbotten kring Kullaberg. Här finns "havets barnkammare" på grunda sandbottnar i Skälderviken och tvära klippor med tångskogar. Nere i havets djupa mörker trivs krabbtaska och solstjärnor. Lerbottnarna i skånska Kattegatt bebos av koralldjur och havskräftor. Alla områdena har idag olika naturskydd för att framtidssäkra artrikedomen kring Kullaberg. Kristin Johansson, marinbiolog på Mitt hav, berättar. Inspelat den 15 juni 2021 på Naturum Kullaberg. Arrangör: Naturum Kullaberg.

Liknande program