UR Play Quiz

QUIZ

Om Ukraina

Quizfrågorna finns även som frågor i lärarhandledningen till serien, så att du som lärare kan välja att låta dina elever arbeta med frågorna antingen med eller utan svarsalternativ.