Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Kognitiva sjukdomar 2022

En nationell konferens om kognitiva sjukdomar.

• Högskola

• Biologi, Kropp och hälsa

Programbild

Resursorientering framför problemorientering

Det finns stora poänger med att fokusera på det friska, på allt det som personer med kognitiva nedsättningar fortfarande kan göra. Det säger Therése Bielsten, specialistsjuksköterska och lektor i gerontologi, när hon berättar om stöd till par där den ena partnern har en demenssjukdom. När de lever tillsammans i det egna hemmet blir ofta den andra partnern en informell vårdgivare. Inspelad den 17 mars 2022 på Bonnier konferens i Stockholm. Arrangör: Akademiforum.

Liknande program