Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Planeten jorden

En programserie om vår planet och vårt klimat.

• Allmänbildande

• Geografi, Risker och hot, Miljö, Klimatförändringar

Programbild

Grön energi, batterier och mineralresurser

Karin Högdahl, universitetslektor i berggrundsgeologi, berättar om hur utfasningen av fossila bränslen innebär en omställning till andra energikällor. Ökad utbyggnad av vindkraft kräver också en förstärkning av elnätet som är uppbyggt av kopparledningar. Sverige är idag självförsörjande på koppar men även andra metaller behövs för framtidens energiförsörjning. Inspelat på Humanistiska teatern i Uppsala den 10 mars 2022. Arrangör: Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

Liknande program